PRESS & LÄNKAR

Affisch: Grafisk formgivning: Christer "Fjellis" Fjellman

Foto: Lotte Johansson

PLANKET STHLM 2019

Lilla Mejtens gränd/Malmgårdsvägen

Vitabergsparken Östra Södermalm

info@planketsthlm.se

Copyright 2017-2019 PLANKET Stockholm