PRESS & LÄNKAR

Affisch: Grafisk formgivning: Christer "Fjellis" Fjellman

Foto: Lotte Johansson
Affichmall finns att ladda ner på vår FB-sida


PLANKET STHLM 

Lilla Mejtens gränd/Malmgårdsvägen

Vitabergsparken Östra Södermalminfo@planketsthlm.se

Copyright 2017-2019 PLANKET Stockholm